RECENZJE

Recenzje w przewodach doktorskich:

 1. 2014: Ewa Skotniczna, Przedstawienia budowli polskich w grafice XIX wieku i ich wpływ na kształtowanie kanonu zabytków narodowych (Uniwersytet Jagielloński)
 2. 2014: Magdalena Ludera, Gabriel Sławiński – późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi,  (Uniwersytet Jagielloński)
 3. 2014: Anna Niklas, Nurt baroku racjonalnego w polskiej architekturze XVIII wieku, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 4. 2015: Tomasz Niklas, Twórczość artystyczna Jana Józefa Filipowicza, lwowskiego rytownika z XVIII (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzje w przewodach habilitacyjnych:

 1. 2011: Ewa Letkiewicz  (podstawa: Klejnoty w osiemnastowiecznej Polsce, Lublin 2011; miejsce przeprowadzenia przewodu: Instytut Sztuki PAN)
 2. 2012: Tadeusz Bernatowicz (podstawa: Mitra i buława: Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej, 1697-1763, Warszawa 2011; miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 3. 2013: Piotr Oszczanowski (podstawa dorobek z lat 2002-2012; miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Udział w przewodach habilitacyjnych

 1. 2013: Michał Woźniak (miejsce przeprowadzenia przewodu:  Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
 2. 2014: Justyna Łukaszewska-Haberkowa (miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 3. 2014: Kazimierz Ożóg (miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 4. 2014: Jerzy Gorzelik (miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań)
 5. 2015: Bożena Grzegorczyk (miejsce przeprowadzenia przewodu: Wydział Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń)