W PRZYGOTOWANIU…

Oddane do druku:

 1. Jesuits architecture in the Polish Commonwealth in the Early Modern Period, “The Journal of Jesuit Studies”
 2. Losy dziedzictwa artystycznego placówek jezuickich po kasacie zakonu na obszarze dawnego dawnej archidiecezji lwowskiej (do połowy XIX wieku), “Hereditas Monasteriorum”.
 3. Artistic collections in Poland in Bruhl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski, [w:] Comte Heinrich von Brühl (1700–1763)
 4. Kościół i klasztor Bernardynów w Sokalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa bełskiego, t. 1, Kraków 2018
 5. Za wytworną fasadą: regulacje życia dworskiego na zamku w Podhorcach w XVIII wieku

Pozostałe, w różnych stadiach przygotowania

 • “Kodeks Bielański”. Nieznany zbiór rysunków z klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem (razem z Markiem Walczakiem)
 • Główne nurty architektury jezuickiej w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku,
 • Magnificentia rerum. Uwagi na temat fundacji Jabłonowskich w XVIII wieku w świetle inwentarzy
 • Nieznane listy Augustyna Mirysa
 • Wszystko prócz pokory. Wokół portretu Teodora Lubomirskiego
 • Mali mistrzowie lwowskiego rokoka
 • Ślub w Połonnem, czyli o dekoracjach okazjonalnych uczt magnackich
 • Rysunki Giacomo Briano w zbiorach The Getty Research Institute. Katalog
 • Freski w kościele Bernardynów w Sokalu

Leave a Reply