W PRZYGOTOWANIU…

Oddane do druku:

 1. Losy dziedzictwa artystycznego placówek jezuickich po kasacie zakonu na obszarze dawnego dawnej archidiecezji lwowskiej (do połowy XIX wieku), “Hereditas Monasteriorum”.
 2. Kościół i klasztor Bernardynów w Sokalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa bełskiego, t. 1, Kraków 2018

Pozostałe, w różnych stadiach przygotowania

 • “Kodeks Bielański”. Nieznany zbiór rysunków z klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem (razem z Markiem Walczakiem)
 • Główne nurty architektury jezuickiej w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku,
 • Rezydencje Woroniczów.
 • Nieznane listy Augustyna Mirysa
 • Wszystko prócz pokory. Wokół portretu Teodora Lubomirskiego
 • Mali mistrzowie lwowskiego rokoka
 • Ślub w Połonnem, czyli o dekoracjach okazjonalnych uczt magnackich
 • Rysunki Giacomo Briano w zbiorach The Getty Research Institute. Katalog
 • Freski w kościele Bernardynów w Sokalu

Leave a Reply