POPULARNO-NAUKOWE….

 • Kultura artystyczna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Jagiellonice”, 4, 1996, s. 8-9.
 • Kraków. Przewodnik Wiedzy i Życie, Warszawa 1999 (wspólnie z Piotrem Krasnym)
 • Tylman z Gameren, [w:] Wielka Historia Polski, t. 5, J. Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763), Kraków 2001, s. 240-243.
 • Pompa Funebris, [w:] ibidem, s. 313-125.
 • Lwowska rzeźba rokokowa, [w:] Wielka Historia Polski, t. 6, S. Grodziski, Polska w czasach przełomu (1764-1815), Kraków 2001, s. 262-365.
 • Uwaga – zła książka!, recenzja, „Cracovia – Leopolis”, 2001, 1, s. 10 (recenzja książki J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 1, Burchard Edition – Warszawa 2000).
 • Architektura Lwowa na przełomie wieków, [w:] Wielka Historia Polski, t. 8, J. Buszko, Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Kraków 2001, s. 262-365.
 • 10 haseł (Obrocki Jan, Osiński Antoni, Ostrowski Kazimierz, Polejowski Piotr, Polejowski Maciej, Redler Jan Chryzostom, Rojowski Wojciech, Schluter Andreas, Szeps Augustyn, Tatarkiewicz Jakub), [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 9-11, Warszawa 2003-2004
 • Ponad 100 haseł [w:] Encyklopedii Sztuki Polskiej, red. J. Ostrowski, Kraków 2001 (część haseł przedrukowana w: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004).
 • Zostało z dziedzictwa, “Polityka: Pomocnik Historyczny – Kresy Rzeczypospolitej”, 2/2015 (16.03.2015), s. 156-159.
 • Do zobaczenia na Ukrainie, “Polityka: Pomocnik Historyczny – Kresy Rzeczypospolitej”, 2/2015 (16.03.2015), s. 160-162.
 • Wstępy do katalogów Muzeum Narodowego w Krakowie:
  M. Czubińska, K. Podniesińska, Ekslibris polski. Między herbem a obrazem, Kraków 2016; Maria Mater Misericordiae, red. P. Krasny, Kraków 2016;  E. Ziembińska, Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia, Warszawa 2016; Złoty wiek malarstwa węgierskiego (1836-1936), red. M. Ludera, Kraków 2016; D. Godyń, M. Laskowska, Rysunki, akwarele i pastele z kolekcji Feliksa Jasieńskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2016; W. Milewska, Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2016.
 • Mistrz bez warsztatu / warsztat bez mistrza, “Wiadomości ASP”, 76, styczeń 2017, s. 6-17.

Leave a Reply