Kontakt

Chyba najprościej obecnie – profil

www.academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/AndrzejBetlej

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=GCiaUawAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Betlej/publications?sorting=recentlyAdded

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Facebook

Zapraszam: https://www.facebook.com/pages/ANDRZEJ-BETLEJ/183165595079617 oraz na oficjalną facebookową stronę Instytutu Historii Sztuki UJ: https://www.facebook.com/ihsuj

Pozdrawiam serdecznie, Andrzej

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Andrzej Betlej

Andrzej Betlej (ur. 1971 w Krakowie). Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autor m.in. książek dotyczących kresów: Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku (2003); SIBI,DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku (2010).

Posted in Uncategorized | Leave a comment