Andrzej Betlej

Andrzej Betlej (ur. 1971 w Krakowie). Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autor m.in. książek dotyczących kresów: Paweł Giżycki, architekt polski XVIII wieku (2003); SIBI,DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku (2010).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.